Lubię polski! 1 – Zeszyt ćwiczeń

Lubię polski! 1 – Zeszyt ćwiczeń

Autor: Agnieszka Rabie

Opis

“Umiejętność pisania można rozwijać korzystając z zeszytu ćwiczeń, w pełni zintegrowanego z materiałem zawartym w podręczniku i umożliwiającego dodatkowe powtórzenie zagadnień, które dzieci poznały wcześniej w formie słuchowej lub ustnej. Polecenia do zadań są w języku polskim i angielskim, aby ułatwić korzystanie z zeszytu ćwiczeń w domu, bez pomocy Nauczyciela i w sytuacji, kiedy, na przykład, językiem pierwszym Rodziców nie jest język polski.”

Agnieszka Rabiej