Piękna nasza Polska cała – ćwiczenia do klasy 4

Kategoria

Piękna nasza Polska cała – ćwiczenia do klasy 4

Autor: Małgorzata Pawlusiewicz

Opis

Piękna nasza Polska cała. Ćwiczenia dla klasy IV.

Ćwiczenia dla kl. IV prowadzone są w sposób humorystyczny przez wesołą trójkę : Agatę, Filipa “Tęgą Głowę,” który w mig przypomina dzieciom to , co zapomniały z wiadomości z lat ubiegłych . Ćwiczenia podzielone są na 4 części:
Część I – obejmuje powtórkę materiału z trzech lat nauki (głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, rodzaje zdań) oraz wiadomości o podstawowych częściach mowy (rzeczownik , przymiotnik, czasownik).
Część II – gramatyczna rozwija zakres materiału o dodatkowe części mowy (liczebnik , przysłówek, przyimek i spójnik). Ćwiczenia trudniejsze opatrzone są specjalnym znakiem – Prosimy o pomoc!
Część III – ortograficzna , przypominająca i poszerzająca zasady poprawnej pisowni wyrazów z u/ó, ż/rz, h/ch. Ćwiczenia dotyczące tej części są bardzo przejrzyste graficznie, pełne rymowanek i humorystycznych wierszyków pomagających dziecku zapamiętać zasady ortografii.
Część IV – dotyczy rozmaitości językowych i wprowadza ucznia w zaczarowany świat wyrazów, ich rodzin i znaczeń, niby bliski dziecku, ale czasem tak tajemniczy.
Każdy rozdział posiada podsumowania , sprawdziany i testy , dające nauczycielom i rodzicom możliwość sprawdzenia opanowania materiału językowego.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.