Sercem w stronę ojczyzny (czytanka)

Kategoria

Sercem w stronę ojczyzny (czytanka)

Autor: Małgorzata Pawlusiewicz

Opis

Sercem w stronę ojczyzny (czytanka dla klasy VI)

NOWE wydanie podręcznika kształcenia językowego dla szkól polonijnych dla klasy 6. podręcznik z ćwiczeniami w jednym egzemplarzu.

Treść podręcznika dla kl. VI jest bardzo bogata. Książka posiada osiem rozdziałów:
I- “Skarby polskiej mowy”
II- “Wasi rówieśnicy dawniej i dziś”
III- “W rytmie serc”
IV -“Polskie tradycje w prozie i poezji polskiej”
V -“Rok polski” /charakterystyka”
VI -“I ty możesz zostać poetą”
VII- “Z historycznej półki”
VIII -“Człowiek i Ziemia”
Każdy rozdział ma do wyboru od czterech do siedmiu zagadnień, z których nauczyciel może wybrać interesujące uczniów treści. Musi jednak spełniać rolę mistrza i to nie tylko w dostrzeganiu walorów literackich, ale i w interpretacji faktów, w kształtowaniu samodzielności myślenia ucznia i jego kreatywności.Ma też wyposażyć go w umiejętności praktycznego działania (autoprezentacja , komentarz, opinia, pisanie listów prywatnych, życzeń, ogłoszeń, reklam, notatek, streszczeń i komiksów). Emocjonalnie piękne treści czytanek kształcą u młodzieży inteligencję emocjonalną, poczucie własnej wartości, asertywność, a więc te cechy, które w dzisiejszych czasach są tak bardzo pożądane. Przy umiejętnym prowadzeniu lekcji w oparciu o podręcznik i dobrej współpracy z rodzicami można osiągnąć znaczący wpływ na życiową postawę i przyszłość naszej młodzieży.

W podręczniku przewija się koncepcja wychowania przez sztukę. Obrazy znanych malarzy, fotografie i ilustracje przedstawiające fragmenty z życia różnych środowisk , dostarczają młodzieży ciekawych wrażeń. W treściach zachowana jest czynna korelacja z wiedzą ogólną i dostrzeganie relacji między komponentami świata a człowiekiem.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.