Przystanek Historia

Dlaczego Przystanek Historia?

Powołanie Przystanku

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 18 stycznia 2018 roku, w gościnnych progach konsulatu RP w Chicago miało miejsce podpisanie Porozumienia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. Sygnowane w obecności Konsula Generalnego Piotra Janickiego Porozumienie zainicjowało działanie pod patronatem Zrzeszenia Przystanku Historia IPN w Chicago. Prezesi Ewa Koch i dr Jarosław Szarek pogratulowali powołanym koordynatorom Przystanku Historia, którymi zostali: Helena Sołtys i Marek Adamczyk.

Powołaniu Przystanku Historia towarzyszyły uroczystości, o których więcej w zakładce: Wydarzenia.

Porozumienie podpisuje Prezes ZNP Ewa Koch
Od lewej:
Mariusz Żuławnik, Piotr Kardela, Grzegorz Tymiński, dr Jarosław Szarek, Helena Sołtys, Marek Adamczyk, Adam Hlebowicz,
Piotr Janicki, Marzena Kruk
Koordynatorzy w asyście Prezesa IPN dr Jarosława Szarka i Konsula Generalnego RP Piotra Janickiego
Koordynatorzy Przystanków Historia z Chicago i Nowego Jorku z Prezesem IPN
Goście zebrani na uroczystości
Porozumienie podpisuje Prezes IPN
dr Jarosław Szarek
Gospodarz uroczystości Konsul Generalny Piotr Janicki

Koordynatorzy Przystanku Historia

Helena Sołtys
Marek Adamczyk
Bernadetta Manturo

Kontakt

Przydatne odnośniki

Dziękujemy autorom zdjęć za możliwość udostępniania ich w naszym serwisie.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.