Regulamin dofinanswania konkursów

Regulamin Dofinansowania konkursów został opracowany na wniosek członków Prezydium Zarządu Zrzeszenia. Jego celem jest usprawnienie i ujednolicenie zasad przyznawania dofinansowań oraz ułatwienie dyrekcjom i zarządom szkół planowania budżetów związanych z organizacją konkursów.

  1. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce realizuje swoje zadania statutowe, między innymi poprzez sponsorowanie konkursów międzyszkolnych organizowanych przez Zarząd Zrzeszenia lub szkoły. Sponsorowanie może przybierać formę wsparcia finansowego lub rzeczowego.
  2. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce nie udziela wsparcia finnsowego ani rzeczowego szkołom organizującym konkursy szkolne, w których biorą udział tylko uczniowie szkoły – organizatora.
  3. Szkoła ubiegająca się o dofinansowanie organizowanego konkursu międzyszkolnego powinna złożyć pisemny wniosek na dwa miesiace przed terminem planowanego konkursu.
  4. Konkurs międzyszkolny, o którego dofinansowanie zamierza ubiegać się szkoła, powinien być umieszczony w Kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej Zrzeszenia.
  5. O dofinansowanie konkursów międzyszkolnych mogą ubiegać się szkoły, które zakupują przynajmniej 80% swoich podręczników w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich (pozycje wydawane lub oferowane przez Zrzeszenie).
  6. Konkursy miedzyszkolne organizowane cyklicznie każdego roku przez daną szkołę mogą być dofinansowywane przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w zależności od sytuacji finansowej nie częściej niż co dwa lata. Wyjątek stanowi konkurs piosenki im. Haliny Tracz, wieloletniej nauczycielki i dyrektorki szkoły im. Emilii Plater.
  7. Dofinasowanie konkursów międzyszkolnych jest przyznawanwe w formie

a) czeku w wysokości $150.00
b) podręczników i nagród książkowych wartości $150.00.

  1. Całkowita kwota dofinansowanie jednego konkursu międzyszkolnego może wynosić maksymalnie $300.00. Szkoły nie mają możliwości wyboru formy dofinansowania.

Dofinansowanie konkursów -regulamin

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.