Rekordowa liczba zdających egzamin certyfikatowy w Chicago

W dniach 25-26 czerwca bieżącego roku, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w Chicago egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego, uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Sesja egzaminacyjna miała miejsce w gościnnych salach Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago. Do egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej i ustnej – przystąpiło 98 osób na 4 poziomach.

Na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży zdawało 51 uczniów z polskich szkół sobotnich, na poziomie B2 dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży egzamin zdawało 37 uczniów. Natomiast w grupie dla osób dorosłych na poziomie B1 było 7 zdających, a na poziomie B2 – 3 osoby. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej testowane były następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie i mówienie. Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była profesor Uniwersytetu Marii Słodowskiej-Curie w Lublinie pani Agata Małyska, której towarzyszyła mgr Kamila Kwiatkowska, lektor lubelskiej uczelni. Umiejętności językowe zdających sprawdzały również lokalne egzaminatorki – absolwentki polonistyki i studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego: Katarzyna Gorzelska, Anna Jaworska, Katarzyna Kozaka-Gal, Beata Kozłowska, Elżbieta Kubajek, Bernadetta Łukianiuk, Aleksandra Majkowska-Smith, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.  

Organizatorem tegorocznego egzaminu było Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które od 2017 roku posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Należy podkreślić, że egzamin mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy prezesa ZNP pani Ewy Koch, dwóch pań wiceprezesek Urszuli Gawlik i Anetty Wesołowskiej i kolportera Zrzeszenia pani Haliny Żurawskiej. Zrzeszenie Nauczycieli w Ameryce składa również serdeczne podziękowania nauczycielkom z Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego paniom Monice Janik, Małgorzacie Kwaśny oraz pani Izabeli Bożek za przygotowanie sal lekcyjnych na potrzeby egzaminu oraz wszelką okazaną pomoc w czasie jego trwania.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.