Rocznicowe obchody Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

Miniony weekend był dla polonijnych nauczycieli okazją do świętowania dostojnego jubileuszu – siedemdziesięciolecia działalności największej, a zarazem najdłużej działającej organizacji nauczycielskiej – Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Organizacja, której mottem jest maksyma Per aspera ad astraPrzez trudy do gwiazd, zrzesza w swoich szeregach ponad pięciuset nauczycieli polonijnych, patronuje 47 szkołom działającym w aglomeracji chicagowskiej, do których uczęszcza około czternastu tysięcy uczniów.  

Rocznicowe obchody zostały zapoczątkowane 9 października 2022  roku uroczystą mszą św. w bazylice św. Jacka, na której obecni byli zaproszeni goście, m.in nowo przybyły konsul dr Paweł Zyzak, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska z delegacją, przedstawiciele polonijnych organizacji oraz liczne reprezentacje polskich szkół sobotnich z pocztami sztandarowymi.

Najważniejsze uroczystości jubileuszowe miały miejsce 11 i 12 lutego bieżącego roku. Rozpoczęło je w sobotnie popołudnie Forum Warsztatowe w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda, w którym uczestniczyło około 150 polonijnych nauczycieli. Prezes ZNP Ewa Koch powitała uczestników warsztatów oraz licznie przybyłych gości: prof. Dariusza Dudkę, doradcę Prezydenta RP, reprezentującego Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę, Tomasza Rzymkowskiego wiceministra Edukacji i Nauki, Krzysztofa Przemienieckiego radcę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Dariusza Piotra Bonisławskiego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dra Pawła Zyzaka Konsula Generalnego RP, Zenkę Bańkowską dyrektorzarządzającą SWP, Katarzynę Czyżycką dyrektor programową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, Marka Zająca sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP oraz szefa Polsat Rodzina, Roberta Szaja dyrektora TVP Nauka, Agnieszkę Oszczyk dziennikarkę i publicystkę TVP, dr Dorotę Andrakę prezesa Centrali Szkół Dokształcających w Nowym Jorku i Annę Tracz, Iwonę Malinowską prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i Dorotę Wilk, Renatę Dajnowską wiceprezesa Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża, wiceprezeski ZNP: Ilonę Sobiech, Urszulę Gawlik i Anettę Wesołowską oraz Halinę Żurawski dyrektor polskiej  szkoły i proboszcza parafii św. Ferdynanda Piotra Gnoińskiego. Forum Warsztatowe zainaugurował  wykład prof. Jana Miodka nt. języka polskiego wśród Polonii oraz zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie. Następnie odbyły się szkolenia metodyczne dla nauczycieli uczących w trzech grupach wiekowych. Warsztaty dla nauczycieli klas licealnych poprowadziła Justyna Bereza – nauczycielka Akademii Języka Polskiego w Manchester w stanie Nowy Jork, laureatka nagrody Polonijny Nauczyciel Roku 2017, współpracująca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP, Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku oraz Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. Tematem tego szkolenia było w jaki sposób prowadzić zajęcia w klasach licealnych, aby były one ciekawe i na miarę XXI wieku. Nauczyciele klas V-VIII spotkali się z Agnieszką Kaczmarczyk – trenerką Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, Klanzy, autorką szkoleń metodycznych w zakresie pedagogiki zabawy, która poprzez aktywne formy nauczania takie jak: śpiew, taniec i metody Klanzy zaprezentowała jak pracować z uczniem polonijnym. Trzecia grupa nauczycieli uczących od klasy zerowej do czwartej uczestniczyła w zajęciach z Beatą Węgrzynowicz – polonijnym  logopedą, trapeutą mowy oraz nauczycielką w Polskiej Szkole im. Juliusza Słowackiego, Temat tych warsztatów dotyczył form i metod pracy z dziećmi epoki elektroniki i świata wirtualnego oraz zagadnienia czy polonijna szkoła jest w stanie konkurować z atrakcyjnością współczesnej technologii. Dyrektorzy polonijnych szkół spotkali się z prezesem SWP Dariuszem Piotrem Bonisławskim, który przedstawił propozycje Stowarzyszenia dotyczące wsparcia dla polonijnych nauczycieli oraz program interesujących wycieczek i obozów szkoleniowych dla uczniów. Sobotni wieczór zakończyła nauczycielska biesiada przy lampce wina i wspólne śpiewanie, które prowadzili Anna Pałasz i Sławomir Panek z Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza. Potrafili oni porwać nauczycielską brać, toteż cała sala śpiewała znane piosenki rajdowe, biesiadne, ludowe oraz najbardziej znane przeboje lat 80.i 90. XX wieku.  

12 lutego w sali bankietowej „Victoria in the Park” w Mount Prospect odbył się jubileuszowy bankiet. Rozpoczęło go uroczyste wejście dyrektorów polonijnych szkół, członków Prezydium ZNP, sześciu pań – bohaterek programu artystycznego, odśpiewanie hymnu akademickiego Gaudeamus igitur przez chór PaSooraz hymnów Polski przez Natalię Kawalec i Stanów Zjednoczonych przez PaSo. Licznie zgromadzonych uczestników bankietu powitali prowadzący uroczystość Agnieszka Oszczyk i Marek Zając. O randze i znaczeniu jubileuszu Zrzeszenia świadczyła długa lista wyjątkowych gości od ministrów po przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów, zespołów tanecznych. Oprócz znamienitych gości obecnych na Forum Warsztatowym w jubileuszowym bankiecie uczestniczyli również: Piotr Semeniuk dyrektor departamentuWspółpracy Międzynarodowej i pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki, Justyna Kralisz dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, wicekonsul Agata Grochowska, Anna Dunajewski wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Marek Wiśniowski burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, dr Marek Rudnicki, kapelan ZNP o. Marek Janowski, Franciszek Spula prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Alicja Kuklińska sekretarz krajowy Związku Narodowego Polskiego, Bogdan Chmielewski dyrektor wykonawczy PSFUK, Elizabeth Dynowski wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce z małżonkiem oraz Agnieszka Bastrzyk sekretarz tej organizacji, Stanisław Sarna prezes Związku Podhalan w Ameryce z małżonką, Ryszard Owsiany prezes Muzeum Polskiego w Ameryce wraz z zarządem oraz Małgorzata Kot dyrektor Muzeum, Janina Bator sekretarz generalny Związku Klubów Polskich z delegacją, dr Piotr Brukarz prezes Związku Lekarzy Polskich w Ameryce, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois: Ewa Cholewiński, Agata Kopacka, Marek Holesz i Tadeusz Młynek, redaktor naczelna Dziennika Związkowego Alicja Otap z małżonkiem oraz Łukasz Dutka menadżer generalny tejże gazety, Halina Misterka choreograf zespołu Lajkonik, Anna Krysińska kierownik zespołu Pieśni i Tańca Polonia, Betty Uzarowicz wieloletnia wiceprezes ZNP, Anna Sokolowski wieloletnia wiceprezes ZPRK, Bożena McLees professor na Loyola University, Barbara Bilszta dyrektor generalny Akademii Muzyki PaSo, Wojciech Niewrzoł dyrektor artystyczny i dyrygent Orkiestry Symfonicznej im. Ignacego J. Paderewskiego, Agata Paleczny dyrektor Warsztatów Teatralnych Little Stars oraz Wanda Penar wieloletnia dyrektor Polskiej Szkoły im. gen. Wł. Andersa.

Jubileusz Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce jest wielkim świętem i uhonorowaniem pracy polonijnych nauczycieli, którzy dokładają wszelkich starań, by polskość była obecna poza granicami Polski, tu na amerykańskiej ziemi – powiedziała Agnieszka Oszczyk. To także znakomita okazja do składania życzeń, gratulacji i podziękowań. List Pierwszej Damy RP Agaty Kornhauser-Dudy odczytał minister profesor Dariusz Dudek. Pani Prezydentowa pogratulowała Zrzeszeniu wspaniałego jubileuszu, podziękowała, m.in. za zaangażowanie organizacji i nauczycieli polonijnych w przygotowanie wizyty Pary Prezydenckiej w 2018 roku, za liczną obecność oraz ciepłe i bardzo entuzjastyczne przyjęcie. Doceniła znaczenie podejmowanych przez ZNP inicjatyw oraz przedsięwzięć: organizowanie warsztatów językowych przygotowujących uczniów do zdawania egzaminów certyfikatowych, Seal of Biliteracy, jak również przeprowadzenie takowych. Pierwsza Dama podziękowała za nauczycielom za ogrom wykonywanej pracy społecznej, której celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy i nauczanie języka, ale przede wszystkim rozbudzanie i zachowywanie polskości na ziemi amerykańskiej. Minister Dudek, który sam jest nauczycielem, podkreślił, że nie ma większej satysfakcji dla nauczyciela niż radość z tego, co osiągają jego uczniowie. I takiej bezgranicznej satysfakcji życzył obecnym na uroczystościach pedagogom. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, minister Tomasz Rzymkowski złożył na ręce prezes Ewy Koch życzenia dalszych sukcesów i gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. Podkreślił zasługi Polonii, w tym polonijnych nauczycieli, w dziele odzyskania pełnej niepodległości Polski po II wojnie światowej i budowania demokracji oraz kultywowania patriotycznych tradycji i nauczania języka polskiego, kultury i tradycji wśród kolejnych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia. Piotr Semeniuk wraz z Justyną Kralisz przekazał Zrzeszeniu z okazji jubileuszu 70-lecia Dyplom Uznania od Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka za wspieranie polskiej edukacji oraz promocję języka polskiego za granicą. O szczególnych zasługach ZNP w podtrzymywaniu i rozwijaniu języka polskiego oraz 30-letniej współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska mówił jej prezes Dariusz Piotr Bonisławski, który przekazał na ręce Ewy Koch Medal 30-lecia SWP. Anna Dunajewski odczytała list gratulacyjny posłanki Joanny Fabisiak zaprzyjaźnionej ze Zrzeszeniem oraz w imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej przekazała wyrazy uznania dla dorobku ZNP w działaniach na rzecz oświaty polonijnej. Kolejne życzenia i gratulacje popłynęły ze strony zaprzyjaźnionych i współpracujących ze Zrzeszeniem organizacji nauczycielskich: Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku, Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża oraz Związku Nauczcycielstwa Polskiego w Kanadzie. Dziękując za życzenia gratulacje i słowa uznania, prezes ZNP Ewa Koch przybliżyła historię powstania Zrzeszenia oraz najważniejsze kierunki działalności organizacji oraz podejmowane inicjatywy. Dalszą część jubileuszowego dnia poprowadziły wiceprezes Urszula Gawlik razem z Bernadettą Ciurej członkinią Prezydium. Poprzez wspomnienia wieloletnich działaczek organizacji, nauczycielek, dyrektorek: Betty Uzarowicz, Heleny Zając, Małgorzaty Pawlusiewicz, Wandy Penar, Alicji Nawary i Ewy Koch uczestnicy bankietu poznali inną twarz Zrzeszenia, którą stanowią ludzie, ich wzajemne kontakty, relacje. Niezwykle ciepłe, osobiste, jak również bardzo emocjonalne wspomnienia przeplatane piosenkami w wykonaniu Joanny Szyszki, Natalii Kawalec oraz chóru PaSO podkreślały, że sukces organizacji tworzą nie tylko realizowane zadania, podejmowane inicjatywy, ale również wrażliwi, pełni pasji i zaangażowania w społeczną pracę na rzecz edukacji LUDZIE.

Rocznicowe uroczystości były także wspaniałą okazją do uhonorowania nauczycieli, pedagogów, którzy przez dziesiątki lat nauczali języka polskiego, polskiej historii i geografii oraz zaszczepiali w swoich uczniach i wychowankach dumę z bycia Polakami. Dyplomami Uznania za 40 lat pracy pedagogicznej, w tym 25 lat w szkołach polonijnych zostało nagrodzonych 70 nauczycieli. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich uhonorowało również Dyplomami Uznania za czas, zaangażowanie oraz pracę społeczną na rzecz polonijnego szkolnictwa dyrektorów polskich szkół aglomeracji Chicago. Natomiast członkowie Prezydium ZNP otrzymali podziękowania za pracę społeczną oraz zaangażowanie w realizację celów i projektow Zrzeszeniowych. Bardzo miłą niespodzianką były z okazji 70-lecia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Dyplomy Ministra Edukacji i Nauki dla 20 długoletnich nauczycieli i działaczy oświatowych w uznaniu zasług w działalności na rzecz wspierania polskiej edukacji za granicą, które wręczyli ministrowie Dariusz Dudek i Tomasz Rzymkowski oraz pełnomocnik ministra Piotr Semeniuk. Końcowym akcentem niedzielnych uroczystości jubileuszowych było błogosławieństwo kapelana ZNP o. Marka Janowskiego z podziękowaniem za piękne dzieło Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, za przekazywanie wiedzy polonijnej młodzieży i kształtowanie ich postaw moralnych oraz obiad z niespodzianką.

Rocznicowe świętowanie zakończyła nauczycielska pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach 14-23 lutego.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.