Składanie wniosków o dofinansowanie na rok 2023/2024

Szanowni Państwo,

ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023/2024. Termin składania wniosków upływa 30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając na http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064/

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023

KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

 • czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

PUBLIKACJE

 • książki, albumy itp.

POMOC CHARYTATYWNA

 • zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

INWESTYCJE

 • budowa i remont

W celu złożenia wniosku należy przejść na stronę generatora, klikając: generator wniosków o dofinansowanie na rok 2023 dostępny na:

http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064/

Klikając w generator  na końcu strony, zostaną Państwo przekierowani na: http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php

W zależności od wybranego przez Państwa obszaru (na przykład):

EDUKACJA – FUNKCJONOWANIE I UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH

KLIKAJĄ PAŃSTWO KOLEJNO ZAŁĄCZNIK:

1. KARTA PROJEKTU – NALEŻY WYPEŁNIĆ POSZCZEGÓLNE RUBRYKI

2. NASTĘPNIE KLIKAMY LIST INTENCYJNY – WYPEŁNIAMY I PODPISUJEMY

3. WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROJEKTU ORAZ SKAN PODPISANEGO LISTU INTENCYJNEGO, NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE, BĘDĄ POTRZEBNE NA DALSZYM ETAPIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU

(DO WYSŁANIA ZAŁĄCZNIKÓW – KARTY PROJEKTU I LISTU INTENCYJNEGO – SŁUŻY SPECJALNE POLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO)

BEZ DODANIA ZAŁĄCZNIKÓW – KARTY PROJEKTU I LISTU INTENCYJNEGO – PRZESŁANIE WNIOSKU NIE BĘDZIE MOŻLIWE.

4. WYPEŁNIAMY FORMULARZ DOSTĘPNY NA HTTP://WSPOLNOTAPOLSKA.ORG.PL/STOWARZYSZENIE/POMOC/2023_GENERATOR.PHP

NA KOŃCU FORMULARZA MAMY DOSTĘPNE:

·        ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

·        PRZEŚLIJ DWA ZAŁĄCZNIKI:
1. KARTA PROJEKTU ZGODNIE Z WYBRANYM OBSZAREM
2. LIST INTENCYJNY
Wybierz z dysku i prześlij wymagane załączniki.

W TYM MIEJSCU DOŁĄCZAMY UPRZEDNIO WYPEŁNIONĄ KARTĘ PROJEKTU ORAZ LIST INTENCYJNY.

EWENTUALNIE DODAJEMY:

INNE ZAŁĄCZNIKI – OPCJONALNE
Organizacje składające wniosek po raz pierwszy zobowiązane są dołączyć statut organizacji
W przypadku publikacji: recenzja, fragment publikacji, spis treści, skan okładki.
Wybierz z dysku i prześlij załączniki (max. 10szt.)

KLIKAMY WYŚLIJ.

GOTOWE!

WAŻNE – mogą Państwo złożyć wnioski na dowolną liczbę obszarów, w zależności od potrzeb.

W przypadku wątpliwości przy składaniu wniosków prosimy o zapytania drogą emailową.

Serdecznie pozdrawiam

Monika Lenart-Dąbrowska

ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 
+48 22 556 90 55

e-mail: m.lenart@swp.org.pl
http://www.wspolnotapolska.org.pl

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.