Studia podyplomowe – nabór uzupełniający

Szanowni Państwo,

dziękujemy za przesłane dotychczas zgłoszenia. Tak, jak w obecnej edycji, studia organizowane będą dla nauczycieli z USA i Kanady.

Otrzymaliśmy zgłoszenia od 32 osób (3 z Kanady i 29 z USA), w tym:

– na studia doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego: 19 osób (2 z Kanady, 17 z USA)

– na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu: 12 osób (wszystkie z USA)

Biorąc pod uwagę doświadczenia z obecnej edycji studiów (rezygnacje nauczycieli w trakcie trwania studiów) zauważamy, że przy takiej liczebności grup trudno będzie utworzyć studia dedykowane tylko Państwu. Przyjmijmy, że obie grupy rozpoczynające studia liczyły będą minimum 25 osób.  

W związku z tym ogłaszamy nabór uzupełniający, który potrwa do 20 stycznia br. Zgloszenia i wypełniony formularz należy przesyłać na adres pani Ewy Koch: prezesznpwusa@gmail.com

Proszę także o udostępnienie zainteresowanym osobom mojego adresu e-mail i numeru telefonu.

W załączeniu przekazuję zgłoszenie oraz informację o studiach.

Z poważaniem

Beata Pietrzyk
Wydział Oświaty Polskiej za Granicą
Radca
Departament Współpracy Międzynarodowej
tel. 22 34-74-612
e-mail: beata.pietrzyk@mein.gov.pl
gov.pl/web/edukacja-i-nauka
 
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
e-mail: kancelaria@mein.gov.pl
 
Pobierz wszystkie

Studia podyplomowe

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

PAA Summer School Classes

PAA SUMMER SCHOOL CLASSES English Language Acquisition (ELA) Classes: Advanced: 7/15/24–9/11/24, Mondays & Wednesdays, 6-9 pm, Online (Zoom), Instructor: A. Kovbel Computing Classes: ALL classes

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.