Święto biało-czerwonych serc – polonijni maturzyści pożegnali polskie szkoły

21 maja ponad pięciuset maturzystów z 38 polskich szkół sobotnich działających w obrębie metropolii chicagowskiej zapełniło wraz z rodzicami i wychowawcami jedną z najpiękniejszych polskich świątyń w Chicago – bazylikę św. Jacka, aby wspólnie podziękować Bogu za szczególny dar łaski zdania egzaminu dojrzałości i ukończenia nauki w polskiej szkole. Na ten dzień setki absolwentów polonijnych liceów czekało prawie dwanaście lat, poprzedzonych wytężoną pracą i licznymi wyrzeczeniami. I wreszcie nadszedł ten jeden, jedyny, niepowtarzalny, tak długo oczekiwany dzień, honorujący wysiłek młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.  Dzień, w którym pożegnali polską szkołę uroczystą mszą graduacyjną. Jest ona organizowana zawsze przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, a absolwenci biorą w niej aktywny udział: czytają czytania mszalne, wezwania modlitwy wiernych, komentarz do darów, śpiewają psalm i niosą dary ołtarza.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją szkół aglomeracji chicagowskiej, którą prowadziła dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza – organizatora Studniówki 2023, Anna Dunajewski. Szkolne poczty sztandarowe i delegacje oraz orszak maturzystów ubranych w białe togi, z biało-czerwonymi wstążeczkami na piersiach napawał dumą, radością i wzruszeniem licznie zgromadzone rodziny, jak również zaproszonych gości. Dla samych absolwentów było to także ogromne i niezapomniane przeżycie. 

                        Mszy św. w intencji maturzystów, ich rodziców i nauczycieli przewodniczył kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Marek Janowski. Koncelebrowali ją księża: Andrzej Totzke proboszcz parafii Trójcy Świętej, Piotr Gnoiński probosz parafii św. Ferdynanda oraz Stanisław Jankowski proboszcz parafii św. Jacka, który jako gospodarz bazyliki powitał maturzystów i ich rodziców, szkolne delegacje oraz zaproszonych gości.  Wśród nich obecni byli: konsul Rzeczpospolitej Polskiej dr Paweł Zyzak, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewski, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois Tadeusz Młynek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Ewa Koch, dyrektor Polsko Słowiańskiej Unii Kredytowej Bogdan Ogórek, wieloletnia wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego Anna Sokołowska, autorka podręczników języka polskiego dla klas 0-6 Małgorzata Pawlusiewicz z małżonkiem oraz Królowa Parady 3 Maja, tegoroczna maturzystka Marianna Mosz. 

            W homilii skierowanej do maturzystów o. Marek Janowski powiedział, że życie ludzkie jest pielgrzymką, nieustannym stawianiem czoła przeciwnościom, które przerażają, ale też pomagają wzrastać. Kapelan ZNP zwrócił uwagę, że uroczystość graduacji przypada na szczególny dzień – niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Z tym faktem wiąże się obietnica Syna Bożego, który powiedział: „nie zostawię Was sierotami…, ześlę wam Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy”. O. Janowski podkreślił, że Duch Pański daje człowiekowi siłę do realizacji pragnień oraz pomaga pokonywać wszelkie trudności, jakie napotykamy podczas naszej ziemskiej wędrówki, co z kolei pozwala nam wzrastać w naszym człowieczeństwie. W dalszej części pogratulował maturzystom sukcesu ukończenia szkoły oraz podziękował rodzicom i wychowawcom za ich trud i szczególną wrażliwość w tworzeniu i pielęgnowaniu dobra.

  Pięknym i niezwykle wzruszającym fragmentem Mszy św. jest Modlitwa wiernych oraz procesja darów mszalnych. Polonijni maturzyści modlili się o pokój na świecie, za Kościół Święty, papieża, biskupów i księży, nauczycieli i katechetów, którzy przekazywali nie tylko wiedzę, ale również wartości i kształtowali postawy moralne swoich wychowanków. Pamiętali również o zmarłych uczniach, nauczycielach, członkach Zrzeszenia Nauczycieli Polskich. Polecali Panu Bogu swoich rodziców oraz siebie, prosząc o dalszą opiekę i mądre życiowe wybory. Polonijni maturzyści nieśli do ołtarza dary, które były wyrazem ich wdzięczności za otrzymane łaski podczas wieloletniej nauki: kwiaty, błogosławieństwo papieskie, dyplomy ZNP i Konsulatu RP, chleb oraz wino, wodę i hostie.

Po zakończonej Mszy św. był czas na przemówienia, gratulacje i wręczanie  pamiątkowych dyplomów. Konsul RP, dr Paweł Zyzak w skierowanych do absolwentów słowach wyraził przekonanie, że edukacja zdobyta w szkole średniej powinna przygotować do dorosłego życia, a znajomość języka polskiego pozwala na poznanie tożsamości narodowej. Konsul Zyzak podkreślił ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie wiary w Boga, bo dzięki niej człowiek nie czuje się zagubiony i łatwiej pokonuje przeszkody. Kończąc swoje przemówienie, zaapelował o zaangażowanie się absolwentów w organizacje polonijne oraz o bycie swoistym łącznikiem między Stanami a Polską.

Prezes Ewa Koch podkreśliła znaczenie edukacji w polonijnych szkołach, poznawania języka polskiego, geografii i historii Polski oraz tradycji religijnych i narodowych. Podziękowała rodzicom za ich wysiłek i konsekwencję w wspieraniu edukacji dzieci. Przytoczyła słowa błogoslawionego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego: „każda rzecz wielka musi kosztować i być trudna – tylko rzeczy małe i liche są łatwe.” Bohaterom uroczystości – maturzystom 2023  prezes ZNP pogratulowała ukończenia polskiej szkoły i zdania matury: „jest to sukces ogromny, bo osiągnięty poza Polską”. Ewa Koch wyraziła przekonanie, że wiedza, umiejętności i wartości zdobyte w polonijnej szkole pozwolą pokonywać trudności i osiągać sukcesy w dorosłym życiu.

Anna Dunajewski, dyrektor Polskiej Szkoły im. Czeslawa Miłosza – organizatora tegorocznej studniówki, podkreśliła, że dzień dzisiejszy jest ukoronowaniem wieloletniej pracy absolwentow ich rodziców i nauczycieli. Podziękowała maturzystom za ich zachowanie i postawę podczas balu studniówkowego, a wychowawcom za okazaną pomoc. Dyrektor Dunajewski wyraziła przekonanie, że „wiedza i umiejętności zdobyte w polskiej szkole zaowocują w przeszłości i będziecie godnie reprezentować Polonię.”

            W imieniu absolwentów głos zabrała uczennica Polskiej Szkoly im. Czesława Miłosza Emilia Plewa. Przekazała podziękowania rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół za ich trud i poświęcenie oraz wielkie serce. Dzięki ich wytrwałości absolwenci polonijnych liceów mogą cieszyć się z  sukcesu, „przeżywać piękne chwile przepełnione dumą z osiągniętego celu – ukończenia szkoły.”  Zwracając się do kolegów i koleżanek, powiedziała, że  zakończyła się ich przygoda z polską szkołą. Wyraziła przekonanie, że wiedza i wartości zdobyte w polskiej szkole pozwolą „stać się chlubą dla rodziców, środowiska polonijnego i ojczyzny”.

            Ostatnim punktem uroczystości było rozdanie dyplomów zrzeszeniowych i konsularnych. Wręczali je delegacjom poszczególnych szkół: konsul RP dr Paweł Zyzak, prezes ZNP Ewa Koch oraz wiceprezeski Urszula Gawlik i Ilona Sobiech.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę przepiękną i wzruszającą  uroczystość oraz czuwali nad jej sprawnym przebiegiem. A w szczególności członkiniom Prezydium ZNP.  Podziękowania składamy państwu Barbarze Bilszcie i Wojciechowi Niewrzołowi oraz uczniom z Akademii PASO za niepowtarzalną oprawę muzyczną uroczystości, podczas której rozbrzmiewały utwory: „Gaude Mater Polonia”,  „Ave Maria” , polonez Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny” oraz „Gaudeamus igitur” .   

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

Zaproszenie do teatru

Szanowni Państwo! W niedzielę, 28 kwietnia spektaklem “BAJKOWY KALEJDOSKOP” rozpoczniemy obchody związane z dwudziestoleciem naszego teatru. Kolejne spotkania i wydarzenia planujemy na sezon jesienno-zimowy.  Poniżej przesyłamy zaproszenie na

Aktualności

Nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA

Szanowni Państwo, z końcem marca NAWA uruchomiła nabór wniosków do programu dla Polonii Anders NAWA. Prowadzone są dwa nabory: Link do aktualności: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa Link do posta

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.