Targi Szkół Polonijnych 2022

Targi szkół polonijnych 2022

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce od 10 lat organizuje w czasie letnich wakacji Targi Szkół Polonijnych. Odbywają się one podczas przedstawień, koncertów, pikników i festiwali. Ich celem jest promocja języka polskiego i jego nauczania w systemie polonijnych szkół. Targi kierowane są przede wszystkim do młodych rodziców, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o zapisaniu dziecka do polskiej szkoły. Każdego roku Zrzeszenie przygotowuje uaktualnioną mapę polonijnych szkół, ciekawe ulotki propagujące nauczanie języka polskiego. Jego reprezentanci służą radą, przedstawiają korzyści, które daje znajomość drugiego języka, promują ofertę edukacyjną polonijnych szkół. Poprzez gry, zabawy ruchowe oraz inne interesujące projekty zachęcają do zapisywania dzieci do polskich szkół, bo przecież

„It’s cool to be in Polish School”. 

Rodzice i dziadkowie odwiedzający stoiska ZNP są bardzo wdzięczni za uzyskane informacje oraz kontakt do szkoły, która ich interesuje. Z zaciekawieniem przeglądają szkolne albumy, kroniki i broszurki ilustrujące barwne i bogate w wydarzenia życie polonijnych placówek oświatowych. W roku 2022 Targi Polonijnych Szkół odbyły się latem podczas pikników organizowanych przez: Jezuicki Ośrodek Milenijny, 19 czerwca w Casa Italia w Stone Park, Siostry Misjonarski, 11 września w Harwood Heights; festiwali: Poloniada 2022, 12 czerwca w Yorville, Polonaise, 19-21 sierpnia w Arlington Heights oraz Taste of Polonia, 3-5 września w Chicago.

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autoraów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.