W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago wraz Konsulatem Generalnym RP w Chicago zapraszają do udziału w konkursie W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika.

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika. „Rok Kopernikański” obchodzony w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka jest niepowtarzalną okazją do celebrowania osiągnięć Astronoma, który reprezentował nowe spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką i poszukiwał ambitnych wyzwań.

Przybliżając uczniom postać Kopernika, pragniemy również zachęcić ich do poznania osób, które swoimi działaniami wyróżniają się w chicagowskiej społeczności polonijnej. Mogą to być osoby reprezentujące naukę, medycynę, religię, kulturę, finanse czy administrację publiczną.

Zapraszamy uczniów klas licealnych metropolii chicagowskiej do udziału w konkursie. Będzie on polegał na znalezieniu w najbliższym otoczeniu, miejscowości lub regionie osoby polskiego pochodzenia, która dzięki swojej działalności, wybitnym osiągnięciom, wyróżniającej postawie może zostać nazwana „współczesnym Kopernikiem”.

Zapraszamy uczniów nie tylko do odszukania i wskazania takiej osoby, ale także do jej przedstawienia w jednej z wybranych przez siebie form, np.: wywiad, film, komiks, artykuł, praca graficzna, prezentacja multimedialna. Wykonana w ramach konkursu praca może być dziełem jednego ucznia lub grupy uczniów, w której liczba uczestników nie powinna przekraczać trzech osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone trzy prace.

Autorzy najciekawszych i najlepszych prac pokazujących „współczesnych polonijnych Koperników” otrzymają nagrody pieniężne. Przyznane zostaną I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród będą organizacje polonijne i osoby prywatne.

Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród w dnia 3 grudnia 2023 w Muzeum Polskim w Chicago oraz na stronie internetowej ZNP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC

 • Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Artykuł powinien liczyć nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 słów.
 • Zdjęcia prac należy przesłać w formie załącznika jpg. Każdy załącznik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podać nazwę szkoły.
 • Zdjęcia muszą być dobrej jakości.
 • Filmy i wywiady nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Należy je przesłać przez serwis Wetransfer na adres mailowy: sekretarz2@znpusa.org
 • Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły.
 • Każda praca (film, praca plastyczna, wywiad, prezentacja itp.) musi zawierać krótki opis prezentowanej postaci.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematem projektu, czyli przedstawienie osoby, która może zostać nazwana „współczesnym polonijnym Kopernikiem”.
 • Wiedza merytoryczna na temat prezentowanej osoby.
 • Nowatorskie, kreatywne zaprezentowanie osiągnięć bohatera.
 • Estetyka, samodzielność i oryginalność pracy.

ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać do 18 listopada 2023 roku.

  tytule maila prosimy umieścić informację: Współczesny Kopernik – zgłoszenie na konkurs. Następnie w kolejności należy podać informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.
 2. Imię i nazwisko prezentowanej osoby, krótki opis prezentowanej postaci.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 • podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na udział podopiecznego w konkursie,
 • pracę konkursową.

TERMINY

Prace należy przesłać do 18 listopada 2023 roku na adres: sekretarz2@znpusa.org

Prace przesłane po podanym terminie nie będą przyjmowane.

Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 28 listopada.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na uroczystą galę do Muzeum Polskiego, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2023 roku z udziałem współczesnych polonijnych Koperników, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

telefon kontaktowy: 708 296 8049

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.