Warsztaty metodyczne języka polskiego

Celem „Warsztatów metodycznych języka polskiego dla nauczycieli polonijnych” jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli języka polskiego, utrwalenie i pogłębienie wiedzy z zakresu języka polskiego, a także zapoznanie się z nowoczesnymi i rewolucyjnymi metodami w procesie nauczania. Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach skierowane jest do osób uczących języka polskiego, które wykazują się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej i wyrażają zainteresowanie podniesieniem swoich kompetencji zawodowych.

Tegoroczna edycja warsztatów odbędzie się w dniach 24 czerwca – 6 lipca br. W ramach warsztatów przewidzianych jest 45 godzin zajęć dydaktycznych, podczas których uczestnicy będą mieć możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy oraz umiejętności językowych przy wsparciu wybitnych specjalistów w dziedzinie glottodydaktyki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowo, niezwykle bogaty program edukacyjny zostanie urozmaicony przez liczne wycieczki (m.in. do Krakowa, Wieliczki, Wadowic i Zakopanem). Ponadto, warsztaty stanowią wyjątkową platformę do wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji oraz nawiązywania kontaktów.

Uczestnicy warsztatów będą mieć zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Organizator pokrywa również koszty udziału w warsztatach, wycieczek, biletów wstępu, ubezpieczenia oraz transportu w czasie pobytu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu uczestników do Polski i z powrotem (po stronie uczestnika warsztatów pozostaje pokrycie kosztów podróży do docelowego miejsca pobytu – Myślenic i drogi powrotnej). Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty sygnowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o warsztatach wśród nauczycieli języka polskiego. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenie i przesłanie CV wraz z danymi kontaktowymi na adres mailowy: Klaudia.Westenholz@umwm.malopolska.pl . Termin składania zgłoszeń upływa 17 maja br. Regulamin i program warsztatów znajdują się w załączeniu.

Z poważaniem,

Agata Grochowska

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

Vice Consul

Section for Polish American Community, Communication and Public Diplomacy

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

Program pobytu - warsztaty 2024

Zasady pobytu - warsztaty 2024

Udostępnij ten wpis

Więcej Informacji

Aktualności

„Pchła Szachrajka” – dodatkowy spektakl

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów teatru TEATR NASZ Spektakl odbędzie się: 28 września 2024 o godz. 11.00 w sali Trinity Christian College, The

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.