Lokalny Ośrodek Metodyczny

Dnia 3 lutego 2017 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago powołany został Lokalny Ośrodek Metodyczny inaugurujący ścisłą współpracę między Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Umowę o otwarciu ośrodka podpisali w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wiceprezes Dariusz Bonisławski, a w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce prezes Ewa Koch. Nominacje na doradców metodycznych LOM w Chicago otrzymały: Alicja Nawara, Anna Rosa, Halina Żurawski.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.