Lokalny Ośrodek Metodyczny

Dnia 3 lutego 2017 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago powołany został Lokalny Ośrodek Metodyczny inaugurujący ścisłą współpracę między Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Umowę o otwarciu ośrodka podpisali w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wiceprezes Dariusz Bonisławski, a w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce prezes Ewa Koch. Nominacje na doradców metodycznych LOM w Chicago otrzymały: Alicja Nawara, Anna Rosa, Halina Żurawski.