Współpracują z nami

Partnerzy Zrzeszenia

Konsulat Generalny RP w Chicago
Illinois Governor’s Office
Kongres Polonii Amerykańskiej
Kongres Polonii Amerykańskiej – Illinois Division
Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej
Związek Narodowy Polski
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce
Związek Klubów Polskich
Muzeum Polskie w Ameryce
Fundacja Kopernikowska
Fundacja Kościuszkowska
Archidiecezja Chicago
Milenijny Ośrodek Jezuicki – Ojcowie Jezuici w Chicago
Illinois  State  Board of Education
Chicago Public School
Loyola University
Northeastern Illinois University
Rada Edukatorów Polonijnych
Związek Harcerstwa Polskiego w Chicago

Centrala Polskich Szkół Dokształcających
Forum Nauczycieli Zachodniego Wybrzeża
Polska Misja im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Orchard Lake
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Knadzie
Autorzy i wydawcy z USA
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej
Legion Młodych Polek
Paderewski Symphony Orchestra
Warsztaty Teatralne „Little Stars”
Teatr – Scena Polonia
Teatr Chopina
Media polonijne: prasa, radio, telewizja
Szkoły polonijne
Parafie katolickie
Zespoły taneczne
Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

oraz wszystkie organizacje promujące kulturę, tradycje i język polski poza granicami kraju.

Partnerzy w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP
Rada Polonii Świata
Kongres Oświaty Polonijnej
Biuro Edukacji Narodowej IPN
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Polonijne Centrum Nauczycielskie

Uniwersytet Jagielloński
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie
Uniwersytet Śląski
Fundacja Świat na Tak
Fundacja Linqua Mundi
Muzeum Początków Państwa Polskiego
Autorzy i wydawnictwa
TV Polonia

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja na tegoroczną sesję egzaminu certykatowego rozpocznie się 25 kwietnia 2023 r. Zapraszmy ponownie do odwiedzenia tej strony po uruchomieniu procesu rejestracji.