Zarząd

Prezydium Zarządu ZNP

Skład Prezydium Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:

Prezes – Ewa Koch – prezes@znpusa.org 
 
I wiceprezes – Ilona Sobiech – 1wiceprezes@znpusa.org
II wiceprezes – Urszula Gawlik – 2wiceprezes@znpusa.org

III wiceprezes – Anetta Wesołowska – 3wiceprezes@znpusa.org

Sekretarze protokołowi:
Sekretarze korespondencyjni:
Członkowie Prezydium Zarządu:
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Skarbnik:

Renata Rudnicki – renatarudnicki@znpusa.org

Kolporter:

Halina Żurawski – halinazurawski@znpusa.org